• nl
  • en
  • it

SFS – Security Facility Services; voorkomen is beter dan genezen

Het is een geruststellende gedachte wanneer u goed voorbereid op zakenreis gaat; u kunt zich volledig concentreren op uw meeting. Datzelfde zou moeten gelden voor de beveiliging van uw zakelijke omgeving. Aan de veiligheidsaspecten in de zakelijke omgeving wordt vaak weinig aandacht geschonken. Het is menselijk om de ‘mogelijke’ problemen niet onder ogen te willen zien of te laten komen. Maar dat neemt het eventueel aanwezige risico niet weg. SFS – Security Facility Services is zich daar terdege van bewust en zorgt ervoor dat u goed voorbereid bent om potentiele risico’s te voorkomen. De impact van een probleem is vaak groter wanneer daar geen rekening mee gehouden is. Wij streven ernaar om uw dagelijks leefomstandigheden zo prettig mogelijk te maken door onzekerheden over mogelijke veiligheidsrisico’s weg te nemen.

Security Facility Services sluit zich aan bij het KELONY™-Network.

Het KELONY™-Network bestaat uit de toonaangevende specialisten die actief zijn op het gebied van convergente beveiliging, veiligheid en bescherming van risico’s.

Door deze samenwerking krijgt u een nog bredere, holistische ondersteuning op het gebied van veiligheidskwesties en risicoprofielen. Deze toegevoegde waarde ontstaat door de synergie van de deelnemende KELONY partners zoals het gezamenlijk werken in de bestuursfasen, implementatie, rechtsbescherming en risicomanagement, bedrijfscontinuïteit en calamiteitenherstel.

Kelony Network