Visie

Visie

Er zijn veel en diverse aanbieders die gedifferentieerde en gefragmenteerde veiligheidsoplossingen aanbieden waarmee schijnveiligheid wordt verkregen. Niet omdat ze hun werk niet goed doen maar omdat ze op een deelgebied werkzaam zijn. SFS – Security Facility Services is de verbindende factor die vanuit een holistische aanpak analyseert, een plan van aanpak ontwikkeld en alle betrokken partijen aanstuurt. Wanneer zich toch problemen voordoen blijft de schade vaak beperkt door de genomen maatregelen.

Missie

SFS – Security Facility Services analyseert en reduceert alle mogelijke tastbare en ontastbare bedreigingen waar uw bedrijf mee te maken kan krijgen.