Aanpak

De SFS – Security Facility Services aanpak

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Internationalisering, vervagen van landsgrenzen, beschikbaarheid van informatie, Internet of Things en professionalisering van het criminele circuit vragen om een andere kijk op veiligheid en het verminderen van risico. Vooraf analyseren wat de mogelijke risico’s zijn (risicomanagement) en beveiliging (zichtbaar en onzichtbaar) kan veel leed voorkomen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer u een specialist op beveiligingsgebied inschakelt als zich er een incident of calamiteit voordoet (fysieke bedreiging, afpersing en erger) bent u feitelijk te laat. Vooraf de mogelijke gevaren laten analyseren helpt u om de impact van de mogelijke risico’s aanmerkelijk te beperken. De ervaring leert dat de impact van een veiligheids- of beveiligingsrisico vaak veel groter is wanneer er geen rekening mee gehouden is.

Beperk risico’s door ze goed in kaart te brengen

De markt van beveiliging en veiligheid, en de aanbieders daarvan, is zeer divers. Zo zijn er experts op het digitale vlak, persoonsbeveiliging, fysieke beveiliging van gebouwen, fraudeonderzoek etc. De grootste overeenkomst tussen deze partijen is dat ze feitelijk allemaal op deelgebieden werken zonder het totaal te overzien; zij missen de helikopterview.

Helikopterview

SFS – Security Facility Services kenmerkt zich door een holistische aanpak. SFS – Security Facility Services in de persoon van Jan Verkaar analyseert alle mogelijke risicogebieden en schakelt daarbij zo nodig de hulp in van de partijen die nodig zijn om de mogelijke dreiging te verminderen of onschadelijk te maken.